Main Page

From GTV tech site
Jump to: navigation, search

Contents

Generelt

GTV benytter DVB – S2 modulation. Dette har indholdsmæssigt store fordele men kan være lidt udfordrende at installere. Det gælder både processen med at finde signalet og få det ført til sine TV, men også selve indstillingen af dekoderne. Som udgangspunkt sælges GTV's opstartspakker med installation. Har man et ønske om selv at tilslutte hustanden til GTV er dette notat lavet som støtte hertil.


Hvad skal der til for at modtage GTV

For at se GTV skal følgende være opfyldt:

  • Adgang til GTV's kanaler, enten ved hjælp af egen parabol/LNB eller ved hjælp af et fællesantenneanlæg, der kan modtage GTV's kanaler.
  • En DVB – S2 dekoder. Dekoderen er ofte indbygget i nyere TV, men i ældre TV skal man bruge en dekoder box der tilsluttes TV'et.
  • Et TV abonnement hos GTV.

Modulationen DVB -T og DVB -S

De i Grønland benyttede systemer er alle DVB systemer (Digital Video Broardcast). Alt efter hvilket system man bruger moduleres signalet på forskelligmåder. De mest normale trådløse måde er DVB – T og DVB – S. Der er lavet nyere udgaver hvor man får flere data bit pr. Hertz end den oprindelige standard. De nye udgaver hedder DVB – T2 og DVB – S2. T'et i DVB – T står for teristreal. Med teristrial menes der jordbaseret udsendelse. S'et i DVB – S står for Satellit. Denne modulation bruges primært til Satellit kommunikation. GTV bruger DVB – S modulationen og sender den ud fra mast. DVB – S modulationen er nøje udvalgt. Fordelene ved at bruge DVB – S er mange. Det er muligt at bruge en meget stor båndbrede da er er meget plads i det frekvensbånd der bruges. Det betyder vi på denne måde har plads til rigtig mange kanaler, også ægte HD kanaler som ellers bruger rigtig meget båndbrede. Det er med andre ord bedst muligt fremtidssikret båndbredemessigt.


Modtagelse af GTV – Opsætning af LNB – Parabol (find signalet)

GTV Sendes ud i ku båndet. Signaler i ku båndet kan modtages med et normalt LNB (low noise blok) evt sammen med en parabol hvis signalet ikke er stærkt nok. Husk altid at tætne udendørs stik tilslutninger med noget vulkaniserende Tape (tape der gror sammen og bliver vandtæt).


Mastens placering

Hovedmasten er placeret på toppen af fjeldet bag Godthåbshallen.


Modtagelse med LNB alene

Kan man se sendemasten direkte vil der altid være rigeligt signal og det er ofte nok bare at pege et LNB i retning af sendemasten for at modtage kanalerne. Skal der mere til at modtage kanalerne monteres LNB'et på en parabol. Se illustrationen nedenfor.

LNB-Modtagelse.png

Denne løsning er ofte en nem måde at komme i gang på men, det på sigt er det altid at fortrække og få tilpasset fællesantenneanlægget, og få sat en parabol med et stærkt stabilt signal til.

Modtagelse med parabol

I flere tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at bruge en lille parabol. Følgende grunde kan bevirke det er nødvendigt at bruge en parabol:

  • Der er ikke nok signal pga. lang afstand til sendemasten.
  • Der er behov for et graftigt signal for med sikkerhed at kunne komme igennem et stort fællesantenneanlæg med lange kabler og mange afgreninger.
  • Der kommer signalstøj fra støjene elementer i nærheden (samme løsning som ved lange afstande)

Parabol-modtagelse.png

Indstilling af LNB og polaritet på dekoderen

Når der modtages et reflekteret signal, skal man være opmærksom på at signalet kan skifte polaritet. Er det tilfældet ændres polariteten på dekoderen fra vertikal (lnb spænding 13V) til horisontal (lnb spænding 18V) eller omvendt. Polariteten fra hovedmasten er horisontal. Polariteten kan skifte hvis man modtager refleksion fra er fjeld. Prøv derfor gerne begge indstillinger og se hvilken der giver bedst signal. Prøv evt. også at dreje LNB en kvart omgang så det sidde sidevers i parabolens LNB holder. Efter LNB'et er drejet prøves dekoderen med både vertikal og horisontal polaritet. Den kombination der giver bedst signal vælges.


Modtagelse af GTV via fællesantenneanlæg i boligforeninger eller private huse med fællesantenneanlæg

Fællesantenneanlæg i boligforeninger kan tilpasses således, man både kan modtage KNR og GTVs TV kanaler samt andre lokal foreninger der sender i VHF/UHF båndet. Der bruges en enkelt parabol til at forsyne alle lejligheder fællesantenneanlægget dækker. Anlæggende skal som oftest bare have skiftet hovedforstærker og diverse splittere og afgrenere samt slutstikdåserne. Se illustrationen nedenfor og punkt 3.1.1.

Modtagelse-GTV-f1.png


Sidder der eksempelvis en TD 263 D kan denne skiftes til TD 254 D. Nu kan sat udgangen på TD 254 D kobles til dekoderen / fjernsynet og kanalerne kan modtages.


Indlægning af DVB – S signaler på fællesantenneanlæg

Har man sit ejet hus og ønsker at bruge sit eksisterende fællesantenneanlæg til dette kan dette lade sig gøre. Som udgangspunkt er de fleste fællesantenneanlæg lavet til at modtage TV kanaler i VHF og UHF båndene 30 – 862 MHz. For at få DVB – S signaler med skal L båndet føres med igennem og signalet fra et LNB skal ligges ind i det eksisterende system.


Indlægningen af DVB – S signalet ved hovedantenne stationen

Det eksisterende system består ofte af nogle antennesignaler der bliver forstærket op og blandet sammen. Se nedenstående. Billedet viser forstærker og en splitter, der er et antennesignal til forstærkeren (det sorte kabel):


Modtagelse-GTV-f2.png
I stedet for at bruge systemer som ovenstående er en simpel programerbar forstærker til ofte en god løsning. Nedenstående billede viser en forstærker af denne type (Triax TMB 10S:


Modtagelse-GTV-f3.png

I toppen sider de forskellige antenneindgange( FM, DAB, VHF, UHF og Sat) . Hvert input kan forstærkes individuelt. Sat inputtet kan sættes op således at LNB'et får den ønskede LNB spænding og 22kHz. På outputtet er alle signalerne nu blevet blandet sammen og kan blive ført rundt i systemet. Der er mange andre løsninger end Triax TMB 10S forstærkeren. Dette kan være en multiswitch eller direkte indførsel med en combiner.

Splittere og afgrenere

Efter antennesignalerne er blevet forstærket op og blandet sammen, skal signalerne føres til antennestikkene i stuer – værelser - lejligheder. Signalet skal derfor splittes eller afgrenes ud til hver stikdåse.

En splitter deler signalet i to eller flere lige stor signaler. Alle udgangssignalerne blive dæmpet lige meget i forhold til inputsignalet.

En afgrener deler signalet i to eller flere signaler, hvor der er et gennemgående signal der ikke bliver dæmpet ret meget og de afgrenede signaler der så bliver dæmpet meget.

Splittere og afgrenere laves både som VHF – UHF afgrenere som dur i frekvensområdet 5 – 1000 MHz. Disse kan ikke bruges til DVB – S signalet da vi her skal have L båndet 5 – 2400 MHz med. Det er derfor nødvendigt at skifte afgrenerne og splitterne hvis disse ikke har L båndet. Billederne viser begge typer splittere og afgrenere.

Modtagelse-GTV-f4.png

Fællesantenneanlæg tilpasningshuskeliste

1* indlæg signalet fra LNB i hovedantenne stationen (dette kan gøres på mange måder. Den tidligere viste metode med Triax TBM 10S er en sikker og god måde at få alle ens antennesignaler ud i den størrelse man ønsker).

2* Skift splittere – afgrenere (5 – 1000 MHz) med splittere – afgrenere der også dur i L båndet (5 – 2400 MHz).

3* Skift stikdåserne i stue -værelser – lejligheder. Føres kablet videre fra stikdåsen til en stikdåse i det næste rum, er det nogen gange nødvendigt at sætte en splitter/afgrener der gør dette eller sammenkoble kablerne på indgange af stikdåsen.

Indstilling af dekoderen

Da der er mange forskellige dekodere er det ikke muligt at lave en konkret trin for trin guide. Vi vil derfor gennemgå hvad der skal til i generelle vendinger.

Vælg eller opret satellit og indstil transponderne

For at modtage kanalerne skal dekoderen indstilles korrekt. DVB – S dekodere har ofte kanallister fra forskellige satellitter indlagt således man bare kan vælge en satellit og bede om at scanne denne. Det er ikke muligt med GTVs TV kanaler idet frekvenser ikke er de samme som nogle af de de indlagte satellitters. Man er derfor nød til at oprette eller ændre en satellit således den kan modtage GTVs kanaler.

De forudindlagt satellitter har ofte navne som: Amos, Astra, Eurobird, Thor eller Sirius og mange flere. Vælg en af disse satellitter eller opret en brugerdiffeneret satellit. Ændre evt. navnet til GTV (således man husker hvilken der bruges til modtagelsen hvis kanalerne på et senere tidspunkt skal gensøges).

En satellit består af en række transpondere. Disse transpondere er selve radiosenderne der sender ud fra satellitten. Man skal altså indstille transponderne til de frekvenser som de sender på. De frekvnser mv. der udsendes fra hovedsenderen er:

Frequencies.png


Vælg den første transponder på de valgte satellit og indstil Frekvens, Symbolrate, FEC, LNB og Polaritet. Herefter kan transponderen søges ind. Får dekoderen signal og er dataerne indtastet rigtigt vil kanalerne i den første TV pakke nu komme frem.

FAQ

Hvornår skal man gensøge kanalerne? Der sker løbende udvikling inden for udbuddet af TV kanaler og medfølgende services. Bliver en kanal skiftet eller der bliver tilføjet en ny kan det være nødvendigt at gensøge kanalerne. Efter en gensøgning vil nye kanaler være tilføjet til din basis kanal liste.

Kan jeg lave en favoritkanal liste? Næsten alle dekodere kan lave en favoritkanalliste. Med en farvorikanalliste kan man lave en liste hvor kun udvalgt kanaler er med og i den rækkefølge som man ønsker sig.

frem. Favoritlisten redigeres i menusystemet. Efter en gensøgning af kanaler (hvor der er tilføjet/fjernet nogle kanaler) er det nødvendigt at redigere favoritkanallisten.   


Min dekoder har nogle af følgende symptomer: Sort skærm, og blinkende Conax i hjørne. Sort skærm, og besked om at kanalerne er kodet eller der er for lidt signal. Sort skærm, men der er undertekster.

Dette skyldes som regl at smartkortet har problemer med at kommunikere med dekoderen eller at kortet er lukket kontrollere at regningen er betalt. Er kortet åbent så fugt en klud med lidt husholdnings sprit og rens kortets forbindelser. Fugt kortet med lidt sprit på forbindelsesområdet og sæt det i og træk det ud nogle gange. Så skulle der være forbindelse igen. Fortsætter problemet så kontakt GTV.

Igennem en periode blev signalet dårligt, eller er helt forsvundet. Dette skyldes ofte at der er trukket vand i stik/kabel ved LNB'et, fordi samlingen ikke har været vandtæt. Klip et stykke af kablet til lederne ser ud som nye eller skift kablet. Rens også LNB'et. Er dette for irret må det skiftes. Saml så kabel og LNB og gør samlingen tæt med noget vandtæt tape.

Smartkortet har været lukket pga. manglende betaling, og da det blev genåbnet virkede kanalerne ikke! Det der oftest sker er: Da man ikke længere kunne se kanalerne har man prøvet at gensøge kanaler og sat dekoderen til fabriksindstillinger. Da dette ikke har virket er GTV blevet kontakte og de manglende betalinger ordnet. Efterfølgende kan kanalerne ikke ses idet dekoderen er blevet sat tilbage til fabriksindstillinger. Dekoderen skal konfigureres og kanalerne gensøges.

Hvordan vælges der kanaler? GTV vælger kanaler ud fra hvad der er teknisk og økonomisk muligt sammenholdt med hvad der er størst interesse, for hos vores abonnenter. Man er altid velkommen til at sende kanal ønsker til GTV@GTV.gl

Efter et kraftigt snevejr kunne jeg ikke se kanalerne længere. Hvad er der ivejen? Kontroler om parabol eller LNB er dækket med sne.


Fejlsøgnings guide

Virker systemet ikke kan denne fremgangsmåde for fejlsøgning ofte bruges.

Fejlsøg.png

Hvor kan jeg henvende mig med yderligere spørgsmål?

Du kan skrive til GTV@GTV.gl

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Toolbox